SKAPA-produkterna – Support


Installationsanvisning

Gemensam för alla produkter i SKAPA-serien
Licensmail nedladdning
 • Börja med att ladda ner installationsfilen och spara den på önskad plats på datorn.
 • Använd länken som finns i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.
 • Observera att Bluebeam Revu måste finnas installerat på datorn och ha startats en gång innan  den aktuella SKAPA-produkten installeras.
 • Installationen måste ske från användarens konto på datorn och det krävs att användaren har administratörsrättigheter för kontot.
 • Stäng Revu innan installationen påbörjas.
SKAPA extrahera zipfil
 • Klicka med höger musknapp på den nedladdade zip-filen och välj ”Extrahera alla…”
 • Klicka därefter på ”Extrahera” för att ”packa upp” installationsfilen.
 • Om du vill ändra vart filen ska extraheras klickar du på knappen bläddra och väljer den mapp dit du vill extrahera filen, klicka därefter på ”Extrahera”.
SKAPA kör som admin
 • Om mappen med den extraherade filen inte öppnas automatiskt, letar du upp mappen och klickar med höger musknapp på installationsfilen.
 • Välj kör som administratör. Notera att din användare måste ha administratörsrättigheter under själva installationen.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att installera den aktuella SKAPA-produkten.
 • Serienummer för aktivering av licensen hittar du i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.
Profil SKAPA TA
 • När installationen är klar startar du Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj den aktuella profilen t. ex. ”SKAPA TA-plan”.
SKAPA TA toolchest
 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.