En säker arbetsplats

Rita och planera en säker och effektiv arbetsplats

Håll APD-planen uppdaterad med tydliga symboler och skyltar

Planera arbetsplatsen och skapa samtidigt din APD-plan!

APD-planen skapar både en säker och väl fungerande arbetsplats. Med vår lösning ritar du APD-planen i skala och ser direkt hur alla delarna får plats – manskapsbodar, kontor, förråd, upplagsytor etc.

Programmen som behövs för att rita APD-planer är SKAPA APD-plan och pdf-programmet Bluebeam Revu. Använd en situationsplan eller en bild över arbetsplatsen. Ställ in eller kalibrera en skala så kan du använda de skalenliga symbolerna. Det gör det mycket enklare att se och planera för de utrymmen som behövs. När all planering är gjord och utrustning, avspärrningar, fordon och skyltning är på plats har du en färdig APD-plan. Uppdateringar och förändringar går lätt eftersom du enkelt tar bort och flyttar de delar som behövs. Med denna lösning går arbetet med APD-planen snabbt och enkelt.

SKAPA ADP-plan

En lösning som är enklare att använda än det är att säga Arbetsplatsdispositionsplan!

Bodar och förråd

Symboler med dynamisk skala, d.v.s. de anpassar sig till den skala du har på din ritning. På så sätt ser du direkt vilket utrymme som behövs och vad som får plats. Symbolerna kan flyttas, roteras och vändas så att du kan utforma APD-planen så som du vill ha den. Det finns även fördefinierade ritverktyg för att markera upplagsytor eller områden för respektive entreprenad.

Stängsel och grindar

Avgränsa arbetsplatsen med stängsel och rita in grindar för in- och utpassering. Ritverktyget för stängslet summerar även totallängden på stängslet.

El och VS

Färdiga elcentraler med skyddszoner och ritverktyg för elledningar. Komplettera även din APD-plan med ledningar för vatten och avlopp.

Rita linjer för gångstråk m.m.

Ett 20-tal linjeverktyg (för gångstråk m.m) med funktion för att se längden på linjen som gör det möjlighet att summera längderna i markeringslistan. 

Återvinning

Det finns både containrar och kärl för återvinning och avfall. Dessa kan enkelt märkas upp med skyltar för de olika materialen. Skyltarna är även utmärkta att använda för att skapa egna sorteringsguider.

Skyltning

En annan viktig del i APD-planen är skyltning. Med hjälp av de många förbuds- och varningsskyltarna kan man skapa en säkrare arbetsplats. Skyltarna följer arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2020:1).

Fordon och utrustning

Vad är en byggarbetsplats utan en lyftkran! I SKAPA APD-plan finns symboler och ritverktyg för att rita in kranar och planera för behov utifrån både placering och räckvidd. Komplettera APD-planen med symboler för olika fordon så som grävmaskiner, lastbilar och hjullastare etc. för att på bästa sätt illustrera arbetsplatsen.

Ritningshjälpmedel

Använd ritningsramarna, skalstockarna och norrpilarna för att skapa snygga och professionella APD-planer.

Så här fungerar det!

Lösningen bygger på två delar. Den första är pdf-programmet Bluebeam Revu och den andra är tilläggsprogrammet SKAPA APD-Plan. När dessa används tillsammans får man ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för de som arbetar med APD-planer.

1. Bluebeam Revu

Med programmet kan man öppna ritningar i pdf- eller bildformat. Ange en skala för ritningen så att det blir möjligt att rita skalenligt och göra mätningar.

2. SKAPA APD-plan

Det är i detta tilläggsprogram som alla symboler och skyltar finns. Tydliga symboler och verktyg som följer branschstandard och praxis. Det är med hjälp av dessa du skapar professionella ritningar.

3. Publicera & dela

”Inför” det du ritat innan du skickar eller delar ritningen så kan alla, oavsett vilket pdf-program de använder, öppna den. Det är en av anledningarna till att pdf-formatet är så populärt inom branschen.

Smarta funktioner – snabbar upp arbetet

Rita i skala

Med SKAPA APD-plan och Bluebeam Revu skapar man skalenliga APD-planer. Bodar, förråd, kranar, el-centraler m.m. anpassar automatiskt sin storlek till ritningens skala, vi kallar det dynamisk skalning.

Att planera arbetsplatsen i skala gör att man direkt ser hur stort utrymme som behövs eller hur lång räckvidden på en kran behöver vara. Börja med att välja en standardskala eller kalibrera skalan på ritningen och placera sedan symbolerna på ritningen.

Alla symboler, ledningar, skyltar eller annan utrustning summeras i Revus “Markeringslista” som kan exporteras och användas som underlag till uthyrningsföretagen.

Ritverktyg

I verktygslådan “Norrpilar ritningsramar skalstockar” finns många bra verktyg för att skapa snygga och översiktliga ritningar.

Ritningsramarna finns för pappersstorlekarna A1L, A1, A2, A3L, A3 och A4.

Det är enkelt att placera in ett ritningshuvud/namnruta med hjälp av “snap” funktionerna.

Dessutom finns det symbolförteckningar som kan uppdateras automatiskt. Placera in symbolförteckningen i ritningen och välj vilka verktygslådor eller symboler som ska ingå så skapas det en symbolförteckning.

Systemkrav för SKAPA APD-plan

Programvara

SKAPA APD-Plan 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu och kan användas i Bluebeam Revu Standard, CAD och eXtreme 20 och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Hårdvara

Stationära och bärbara datorer: 1 GHz-processor (2+ GHz rekommenderas)
Surfplattor: Intel® i3-processor eller motsvarande
8 GB RAM eller mer rekommenderas
5 GB ledigt hårddiskutrymme
3-knappars mus (scroll-mus)
En skärmdrivrutin som stöder antingen OpenGL® 3.2 (eller högre) eller OpenGL® ES 3.0 (eller högre) krävs för att använda hårdvarurendering.