En enklare värld

CADELIT Sverige AB

Vi har bestämt oss för att förändra branschen och marknaden med enkla och exakta digitala lösningar som skapar verklig nytta för företagen och användarna. Det blir effektivare, billigare och roligare!

Vi levererar våra produkter och tjänster i tre delar, SYSTEM, SKAPA och INFÖRA.

Det gör det tydligt att vi kan ta ansvar för helheten när kunden investerar i ett effektivare, billigare och roligare digitalt arbetsflöde. Kunden väljer själv i vilka delar de vill att vi hjälper till.

SYSTEM

Leverans av system och programvaror. Det här är alltså den grundprogramvara som du behöver för ditt arbete. Återförsäljare av bl a SketchUp, Bluebeam, AutoCAD och IntelliCAD.

SKAPA

Anpassar systemen och implementerar plug-in program. Tar fram arbetssätt och rutiner som skapar det ”digitala arbetsflödet”. För detta har vi flera standardpaket som kan köpas och användas direkt. Vilka det är hittar du i menyn ”Produkter & tjänster” och ”Arbetsflöden. Några exempel är TA-planer, Elinstallation, Bygg och konstruktion samt Fotorealistiska bilder.

INFÖRA

Utbildar i handhavande av system och program. Här säkerställer vi att inköpen av programmen blir lönsamma. Vi tränar användarna i det nya ”digitala arbetsflödet”. Vi erbjuder öppna schemalagda kurser eller anpassade kurser till företag och arbetsgrupper, online eller på plats.