Skapa professionella och tydliga ritningar

Rita elinstallationer, skapa förfrågningsunderlag och tydliga relationsunderlag eller kalkyler

Nästan 300 färdiga symboler och ritverktyg

Det här är lösningen för dig som arbetar med elinstallationer och vill ha ett snabbt och användarvänligt verktyg

Är du en elinstallatör som vill effektivisera ditt arbete och leverera högkvalitativa ritningar och kalkyler? Då har vi lösningen för dig!

SKAPA Elinstallation 21 är tillsammans med pdf-programmet Bluebeam Revu en lösning som har symboler och verktyg för att rita elinstallationer. Du kan enkelt skapa elinstallationsritningar, förfrågningsunderlag eller underlag för relationshandlingar med SKAPA Elinstallation 21. Programmet följer branschens standarder och praxis, men du har även möjlighet att anpassa symbolerna och verktygen efter dina egna behov och preferenser.

En lösning för hela projektet – eller för alla ”faser” i projektet som ni elektriker skulle ha sagt!

En lösning SKAPA Elinstallation och Bluebeam Revu

Skapa förfrågningsunderlag

För nybyggnationer eller kompletteringar i befintlig installation. Rita in de installationer du önskar och skicka underlaget till entreprenören.

SKAPA Elinstallation förfrågan

Anbud & kalkylering

Markera skall och bör-krav i AF-delen så att inget missas. Mängda utrustning och mäta kabellängder och få automatiska summeringar.

SKAPA Elinstallation markeringslista

Installationsritningar

Rita egna installationsritningar eller lägg till kompletteringar i befintliga ritningar. Tydliga symboler med fördefinierade litteran gör att det blir tydligt och det går snabbt att rita installationerna.

Passar även utmärkt vid dokumentation inför ett Ändrings- och Tilläggsarbete. I samma arbetsmoment så får man beskrivning av arbetet, mängder och längder, färdig instruktion till installatören samt underlag för relationshandling.

Underlag för relationsritning

Skapa tydliga underlag för relationshandlingarna. Sammanför alla underlag till samma ritning oavsett om man fått rättningarna i digitalt format eller inritat med penna på en pappersritning. De standardiserade symbolerna och färdiga verktygen för litteran och förklaringstexter snabbar upp arbetet och minskar risken för missförstånd.

SKAPA Elinstallation underlag relationshandling

Så här fungerar det!

Lösningen bygger på två delar. Den första är pdf-programmet Bluebeam Revu och den andra är tilläggsprogrammet SKAPA Elinstallation. När dessa används tillsammans får man ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för de som arbetar med elinstallationer.

1. Bluebeam Revu

SKAPA Elinstallation Gränssnitt skala zoom

Med programmet kan man öppna ritningar i pdf- eller bildformat. Ange en skala för ritningen så att det blir möjligt att rita skalenligt och göra mätningar.

2. SKAPA Elinstallation

Gränssnitt inritade symboler

Det är i detta tilläggsprogram som alla elsymboler och ritverktyg finns. Nästan 300 färdiga symboler och ritverktyg som följer branschstandard och praxis. Det är med hjälp av dessa du skapar professionella ritningar.

3. Publicera & dela

SKAPA Elinstallation publicera

”Inför” det du ritat innan du skickar eller delar ritningen så kan alla, oavsett vilket pdf-program de använder, öppna den. Det är en av anledningarna till att pdf-formatet är så populärt inom branschen.

Smarta funktioner – snabbar upp arbetet

Mäta & mängda

SKAPA Elinstallation tillsammans med Bluebeam Revu gör det möjligt att mäta och mängda kablage, kanalisation och utrustning på en enkelt och tillförlitligt sätt. Det blir även visuellt tydligt var kanalisation finns och om det finns risk för kollision med någon annan disciplin.

Alla längder och antal redovisas i det som kallas ”Markeringslistan”, så det blir enkelt att se materialåtgång.

Alla uppgifter sparas dessutom automatiskt i markeringslistan så att de kan användas för kalkylering. Du kan använda funktionen “utrymmen” eller ange etiketter så att även mängderna redovisas som delsummor per rum etc.

SKAPA Elinstallation är även förberedd för export av mängderna till kalkylprogrammet Bidcon från Elecosoft. Fördelen med det är att det går att associera symbolerna och mätverktygen i SKAPA Elinstallation med kalkylrecept i Bidcon.

I verktygslådan “Mängdningsverktyg” hittar du även färgmarkeringar för den som på klassiskt vis vill mängda med en “färgpenna”.

SKAPA Elinstallation ledning med zoom

Förteckningstabell

I SKAPA Elinstallation finns även en färdig förteckningstabell för att skapa olika förteckningar, t.ex. en armatur- eller apparatförteckning. Det finns utrymme för att lägga in produktbilder och produktbeskrivningar. Det fina är att du dessutom kan ändra på teckensnitt, färger, linjer etc. om du så önskar.

Ritningsramar & namnrutor

Färdiga ritningsramar, namnrutor, skalstockar, revideringspilar etc. gör att det blir enkelt att skapa egna proffsiga ritningar. De inbyggda snappunkterna i både ritningsramarna, namnrutorna och skalstockarna underlättar vid utplacering på ritningsbladet.

Namnrutorna omfattar både SIS Bygghandlingar (SS 32207-2022) och den standardiserade namnrutan från Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst). Detta förenklar och effektiviserar hanteringen av bygghandlingar genom att använda en gemensam struktur och terminologi för alla parter i byggprocessen.

Namnrutan enligt BEAst underlättar också sökbarheten och återanvändbarheten av bygghandlingar genom att använda en enhetlig metadatastandard som gör det möjligt att identifiera och sortera handlingar efter olika kriterier, såsom handlingstyp, status, ändringsbeteckning, datum, projekt, organisation och person.

Systemkrav för SKAPA Elinstallation

Programvara

SKAPA Elinstallation 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu och kan användas i Bluebeam Revu Standard, CAD och eXtreme 20 och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Hårdvara

Stationära och bärbara datorer: 1 GHz-processor (2+ GHz rekommenderas)
Surfplattor: Intel® i3-processor eller motsvarande
8 GB RAM eller mer rekommenderas
5 GB ledigt hårddiskutrymme
3-knappars mus (scroll-mus)
En skärmdrivrutin som stöder antingen OpenGL® 3.2 (eller högre) eller OpenGL® ES 3.0 (eller högre) krävs för att använda hårdvarurendering.