Arbete på väg

Vägmärken, avstängningsmaterial och fordon – allt som behövs för TA-planen.

En lösning med programvara och symboler som förenklar arbetet med trafikanordningsplanen.

TA plane

Gör en tydlig TA-plan som skyddar både vägarbetarna och trafikanterna!

TA-planen skapar både en trygg arbetsplats och en säker trafikmiljö. Med vår lösning ritar du TA-planen i skala och kan enkelt rita in avspärrningar och visa hur skyltningen ska se ut.

Programmen som behövs för att rita TA-planer är SKAPA TA-plan och pdf-programmet Bluebeam Revu. Använd en situationsplan eller en bild över arbetsplatsen. Sätt in eller kalibrera en skala så kan du använda de skalenliga symbolerna. På så sätt blir det mycket enklare att se och planera för de säkerhetsavstånd och utrymmen som behövs. När all planering är gjord och utrustning, avspärrningar, fordon och skyltning är på plats har du en färdig TA-plan som kan skickas till väghållaren. Uppdateringar och förändringar är lätta att göra eftersom du enkelt tar bort och flyttar de delar som behöver justeras. Tack vare denna lösning går arbetet med TA-planen snabbt och enkelt.

TA gränssnittsbild

Jag har en TA-plan, tajmad och klar i minsta detalj!

SKAPA TA-plan

Vägmärken

I SKAPA TA-plan finns mängder av vägmärken. Ja, i stort sett alla vägmärken från Transportstyrelsen. Dessutom finns det ritverktyg för väglinjer, både permanenta och de gula tillfälliga.

Avstängningsmaterial

Från trafikbuffert till avspärrningsband här finns det mesta som behövs för att spärra av arbetsområdet. Behöver arbetsplatsen avgränsas med stängsel så finns ritverktyg även för det. Dessutom summeras längden på stängslet.

SKAPA TA plan avstängning

Barriärer

Många vanligt förekommande barriärer finns att välja på. När de placeras in i planvy så anpassas storleken till ritningens skala.

Fordon

När det kommer till fordon i en TA-plan så är kanske TMA-bilen den vanligaste. Nästan lika vanlig är säkert vägmärkesvagnen. Båda finns med!

Gång- och trafikbroar

För dig med känsla för detaljer så finns det till och med symboler för gång och trafikbroar.

Vägmallar

De allra flesta använder nog ritningsunderlag eller kartbilder för sina TA-planer. Men för de allra enklaste TA-planerna eller då det måste gå riktigt snabbt finns även möjligheten att använda de färdiga mallarna för flera vanliga vägavsnitt, korsningar och trafikplatser.

Ritningshjälpmedel

Använd ritningsramarna, skalstockarna och norrpilarna för att skapa snygga och professionella TA-planer.

Så här fungerar det!

Lösningen bygger på två delar. Den första är pdf-programmet Bluebeam Revu och den andra är tilläggsprogrammet SKAPA TA-Plan. När dessa används tillsammans får man ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för de som arbetar med TA-planer.

1. Bluebeam Revu

Med programmet kan man öppna ritningar i pdf- eller bildformat. Ange en skala för ritningen så att det blir möjligt att rita skalenligt och göra mätningar.

2. SKAPA TA-Plan

Det är i detta tilläggsprogram som alla vägmärken och symboler finns. Transportstyrelsens vägmärken och många symboler för avstängning och fordon med mycket hög detaljkvalitet. Det är med hjälp av dessa du skapar väldigt tydliga TA-planer.

3. Publicera & dela

”Inför” det du ritat innan du skickar eller delar TA-planen så kan alla oavsett vilket pdf-program de använder öppna den. Det är en av anledningarna till att pdf-formatet är så populärt inom branschen.

Smarta funktioner – snabbar upp arbetet

Rita i skala

Med SKAPA TA-plan och Bluebeam Revu skapar man skalenliga TA-planer. Fordon, barriärer, avstängningsmatieral m.m. anpassar automatiskt sin storlek till ritningens skala, vi kallar det dynamisk skalning.

Att planera Ta-planen i skala gör att man direkt kan bedöma framkomligheten och säkerhetsavstånd. Börja med att välja en standardskala eller kalibrera skalan på ritningen och placera sedan symbolerna på ritningen.

Alla symboler, skyltar eller annan utrustning summeras i Revu´s “Markeringslista” som kan exporteras och användas som underlag för de som ska sätta ut TA-planen.

Vägmärken

I SKAPA TA-plan finns mängder av vägmärken. Ja, för att inte säga i stort sett alla vägmärken från Transportstyrelsen. Många av dem går dessutom att anpassa. Texter kan enkelt redigeras genom att dubbelklicka på texten och skriva in den text man vill ha. Det följer också med ritverktyg för att skapa helt egna nya skyltar för lokaliseringsmärken och tilläggstavlor.

Avstängning

SKAPA TA-plan innehåller många olika symboler för avstängning och omledning. Dessutom finns de indelade i olika kategorier för att de ska vara lätta att hitta, tex. Barriärer, avstängning eller fordon.

Placera först ut de skalenliga symbolerna i planvy på ritningsunderlaget för att illustrera placeringen. Använd därefter motsvarande symboler i elevationsvy för att visa den exakta utformningen och skyltningen. Den stora detaljrikedomen på symbolerna skapar en hög igenkänningsfaktor, vilket många av våra användare uppskattar.

Ritverktyg

I SKAPA TA-plan hittar du verktygslådorna “Norrpilar ritningsramar skalstockar” och ”Vägmallar” som innehåller många bra mallar.

“Norrpilar ritningsramar skalstockar” innehåller många bra ritverktyg för att skapa snygga och översiktliga ritningar. Ritningsramarna finns för pappersstorlekarna A1L, A1, A2, A3L, A3 och A4.

Det är enkelt att placera in ett ritningshuvud/namnruta med hjälp av “snap” funktionerna.

Dessutom finns det symbolförteckningar som kan uppdateras automatiskt. Placera in symbolförteckningen i ritningen och välj vilka verktygslådor eller symboler som ska ingå så skapas det en symbolförteckning.

I verktygslådan ”Vägmallar” finns det flera mallar för flera generella trafikplatser, vägavsnitt och korsningar. Vilket innebär mycket tidsbesparing vid behov av de mindre och enklare TA-planerna.

Systemkrav för SKAPA TA-plan

Programvara

SKAPA TA-Plan 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu och kan användas i Bluebeam Revu Standard, CAD och eXtreme 20 och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Hårdvara

Stationära och bärbara datorer: 1 GHz-processor (2+ GHz rekommenderas)
Surfplattor: Intel® i3-processor eller motsvarande
8 GB RAM eller mer rekommenderas
5 GB ledigt hårddiskutrymme
3-knappars mus (scroll-mus)
En skärmdrivrutin som stöder antingen OpenGL® 3.2 (eller högre) eller OpenGL® ES 3.0 (eller högre) krävs för att använda hårdvarurendering.