Skapa professionella och tydliga ritningar

Rita Brand- och säkerhetsinstallationer, skapa förfrågningsunderlag och kalkyler

Tydliga och modernt utformade symboler

Behöver du rita brand- och säkerhetssystem – då är det här en bra lösning för dig!

Arbetar du med säkerhetssystem och vill ha ett enkelt och lättanvänt ritprogram? Då har vi lösningen för dig!

SKAPA Säkerhet 21 är, tillsammans med pdf-programmet Bluebeam Revu, en lösning med symboler och verktyg för att rita säkerhetsanläggningar. Du kan enkelt skapa ritningar och projektera säkerhetsanläggningar. Som entreprenör eller installatör kan du även mängda både kabellängder och utrustning. Du ritar, projekterar och mängdar direkt i en PDF-ritning eller bild. Programmet följer branschens standarder och praxis så långt det är möjligt.

SKAPA Säkerhet ritverktyg

En komplett samling med symboler för säkerhetssystem!

SKAPA Säkerhet verktygslådor

Brandlarm

Symboler som följer Brandskyddsföreningens standard SBF 1021. Detektorerna har litteran för att att ange typ och placering. Det finns även separata verktygslådor för branddörrkontroll och släcksystem samt utrymningslarm.

SKAPA Säkerhet brandlarm

Inbrottslarm

Symboler för de flesta olika typerna av detektorer som behövs för ett inbrottslarm. I SKAPA Säkerhet hittar ni även olika larmdon och centralutrustning för integrerade säkerhetssystem.

Passerkontroll

Centralenheter, dörrkontrollenheter, ellås, motorlås, magnetkontakt – ja i stort sätt allt man behöver för att rita en passerkontrollanläggning. Vi har även tillsammans med en av våra kunder tagit fram mer moderna symboler som ersätter de gamla kortläsarna. Nu för tiden använder man i större utsträckning taggar vilket, tycker vi, även kräver en ny tydligare symbol.

Porttelefon

Porttelefonin har utvecklats till att samla både kortläsare och kamera i samma enhet. Därför har vi tagit fram sammansatta symboler för dessa olika varianter. Med nytt modernt utseende dessutom, så det blir både snyggt och går snabbare att rita anläggningen.

Videosystem (CCTV)

Videosystem eller – CCTV som de som är gamla i ”gamet” skulle säga. Här finns symboler för ett komplett videosystem med kameror, lagring och centralutrustning.

Överfallslarm

En anläggningsdel som kanske inte är lika vanlig som övriga system, men väldigt viktig i vissa anläggningar. Så även om det är få symboler som kanske inte används lika ofta så finns de med i SKAPA Säkerhet.

Strömförsörjning

Symboler för strömförsörjning gör att man kan rita en komplett anläggning. I verktygslådan Ledningsnät finns även en del symboler för jordning och uttag.

Ledningsnät

Ritverktygen för ledningsnät visar inte bara kabelvägar och installationssätt. Dessa ritverktyg kan även visa kabellängderna.

Så här fungerar det!

Lösningen bygger på två delar. Den första är pdf-programmet Bluebeam Revu och den andra är tilläggsprogrammet SKAPA Säkerhet. När dessa används tillsammans får man ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för de som arbetar med brand- och säkerhet.

1. Bluebeam Revu

Med programmet kan man öppna ritningar i pdf- eller bildformat. Ange en skala för ritningen så att det blir möjligt att rita skalenligt och göra mätningar.

2. SKAPA Säkerhet

Det är i detta tilläggsprogram som alla säkerhetssymboler och ritverktyg finns. Tydliga symboler och verktyg som följer branschstandard och praxis. Det är med hjälp av dessa du skapar professionella ritningar.

3. Publicera & dela

”Inför” det du ritat innan du skickar eller delar ritningen så kan alla oavsett vilket pdf-program de använder öppna den. Det är en av anledningarna till att pdf-formatet är så populärt inom branschen.

Smarta funktioner – snabbar upp arbetet

Mäta & mängda

Alla symboler, ledningar eller annan måttsättning summeras i Revu´s “Markeringslista”. Det innebär att alla mängder kan sparas och användas för kalkylering. Du kan använda funktionen “utrymmen” eller ange etiketter så att även mängderna redovisas som delsummor per rum etc.

SKAPA Säkerhet är även förberedd för export av mängderna till kalkylprogrammet Bidcon från Elecosoft. Fördelen med det är att det går att associera symbolerna och mätverktygen i SKAPA Säkerhet med kalkylrecept i Bidcon.

I verktygslådan “Mängdningsverktyg” hittar du även färgmarkeringar för den som på klassiskt vis vill mängda med en “färgpenna”.

SKAPA Säkerhet kalkylera

Ritverktyg

I SKAPA Säkerhet hittar du verktygslådan “Norrpilar ritningsramar skalstockar”. Där finns många bra ritverktyg för att skapa snygga och översiktliga ritningar som bland annat följer Brandskyddsföreningens standard SBF 1021. Regelverket SBF 1021 finns att köpa på denna webbsida hos Brandskyddsföreningen.

Ritningsramarna finns för pappersstorlekarna A1, A3 och A4 samt en sektionsförteckning för A3.

Det blir enkelt att placera in ritningshuvud och objektbeskrivning med hjälp av “snap” funktionerna.

Dessutom finns det en symbolförteckning som kan uppdateras automatiskt. Placera in symbolförteckningen i ritningen och välj vilka verktygslådor som ska ingå så skapas det en symbolförteckning utifrån de symboler som finns på ritningen.

Systemkrav för SKAPA Säkerhet

Programvara

SKAPA Säkerhet 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu och kan användas i Bluebeam Revu Standard, CAD och eXtreme 20 och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Hårdvara

Stationära och bärbara datorer: 1 GHz-processor (2+ GHz rekommenderas)
Surfplattor: Intel® i3-processor eller motsvarande
8 GB RAM eller mer rekommenderas
5 GB ledigt hårddiskutrymme
3-knappars mus (scroll-mus)
En skärmdrivrutin som stöder antingen OpenGL® 3.2 (eller högre) eller OpenGL® ES 3.0 (eller högre) krävs för att använda hårdvarurendering.