SKAPA Elinstallation

Här kan du i 4 steg plocka ihop en komplett lösning för att enkelt skapa förfrågningsunderlag, rita elinstallationsritningar och göra anbud & kalkylering.
Du kan när som helst klicka på den pilformade knappen ”4 Granska och köp” för att se en sammanställning och lägga valda produkter i varukorgen.

Steg 1. Arbetsflöde: Här är redan SKAPA Elinstallation förvalt.

Steg 2. Programvara: Här väljer du vilken version av Bluebeam Revu du vill ha. Revu Core är det mest populära alternativet. Klicka på ”Välj” under den version du ha.

Steg 3. Tillägg arbetsflöde: Här kan du lägga till SKAPA Säkerhet om du har behov av att även kunna upprätta dokumentation och kalkyler för brand och säkerhetssystem.. Klicka på ”Välj” för att lägga till produkten.

Steg 4. Granska och köp: Här ser du en sammanställning av de val du har gjort. Klicka på ”Ändra” under respektive val om du vill ändra något.

När du vill gå vidare med din beställning så klickar du på ”Lägg i varukorg”.