SKAPA-produkterna – Support


Flytta eller avregistrera en licens

Gemensamt för alla produkter i SKAPA-serien
  • Om man vill flytta en licens till en annan dator måste man först avinstallera den aktuella SKAPA-produkten på den befintliga datorn. Då frigörs licensen och man kan installera på den nya datorn.
  • Man avinstallerar genom att gå till ”Inställningar –> Appar” i Windows och leta upp den SKAPA-produkt det gäller och väljer därefter ”Avinstallera”.  Observera att datorn måste vara ansluten till Internet.
  • När man gjort detta kan man köra installationsprogrammet för den aktuella SKAPA-produkten på den nya datorn.