SKAPA-produkterna – Support


Kom igång med din SKAPA-produkt

Gemensamt för alla produkter i SKAPA-serien
  • Starta Bluebeam Revu.
  • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj ”SKAPA Säkerhet 21”.
SKAPA säkerhet toolchest
  • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.
  • För att placera ut en symbol öppnar du önskad verktygslåda genom att klicka på verktygslådans namn med vänster musknapp.
  • När du hittat den symbol du vill använda klickar på den med vänster musknapp.
  • Placera sedan symbolen på önskad plats med musen och klicka med vänster musknapp för att placera in symbolen.
Kalibrering skala panelen
  • Ska du göra skalenliga ritningar börjar du med att ange en skala på din ritning.
  • Gå till panelen ”Mätningar” och välj skala under förinställningar eller klicka på knappen ”Kalibrera” för att kalibrera en skala med ett känt referensmått på ritningen.
  • När du angivit en skala kan du rita i skala eller göra mätningar.
Detektorlittera 450px_21
  • Littera för typ och placering av branddetektor kan redigeras och kombineras genom att “dubbelklicka” på texten med vänster musknapp.