SKAPA-produkterna – Support


Kom igång med din SKAPA-produkt

Gemensamt för alla produkter i SKAPA-serien
  • Starta Bluebeam Revu.
  • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj ”SKAPA Säkerhet 21”.
SKAPA säkerhet toolchest
  • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.
  • För att placera ut en symbol öppnar du önskad verktygslåda genom att klicka på verktygslådans namn med vänster musknapp.
  • När du hittat den symbol du vill använda klickar på den med vänster musknapp.
  • Placera sedan symbolen på önskad plats med musen och klicka med vänster musknapp för att placera in symbolen.
Kalibrering skala panelen
  • Ska du göra skalenliga ritningar börjar du med att ange en skala på din ritning.
  • Gå till panelen ”Mätningar” och välj skala under förinställningar eller klicka på knappen ”Kalibrera” för att kalibrera en skala med ett känt referensmått på ritningen.
  • När du angivit en skala kan du rita i skala eller göra mätningar.
Detektorlittera 450px_21
  • Många symboler har texter som kan redigeras. Tex. littera för typ och placering av branddetektor eller texter på vägmärken. “Dubbelklicka” på texten med vänster musknapp för att börja redigera.
SKAPA TA-plan