Symboler och mallar till LayOut 2023

695 kr exkl. moms

Med våra ”Symboler och mallar för LayOut 2023” får du tillgång till en mängd förinställda mallar, symboler och förinställningar för måttsättningar, texter, etiketter, skrafferingar m.m.

Det finns även ritningsramar, ritningshuvuden och skalstockar. För att underlätta har vi lagt till autotext för ritningsnummer i dem som du enkelt styra via ”Pages” [Sidor].

Klicka här att se en webdemo av Symboler och Mallar!

Notera att denna produkt endast kan användas till LayOut 2023 eller senare.