Svensk anpassning LayOut

895 kr exkl. moms

Med Svensk anpassning till LayOut 2024 får du tillgång till en mängd förinställda mallar, symboler och förinställningar för måttsättningar, texter, etiketter, skrafferingar m.m.

Det finns även ritningsramar, ritningshuvuden och skalstockar enligt SIS Bygghandlingar (SS 32207-2022) och den standardiserade namnrutan från Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst).

För att underlätta har vi lagt till autotext för ritningsnummer i dem som du enkelt styra via ”Pages” [Sidor].

Notera att denna produkt endast kan användas till LayOut 2023 och LayOut 2024.