Skimp

640 kr exkl. moms

Skimp är ett plugin som kan reducera antalet ytor (faces/polygoner) i din SketchUp-modell för att minska filstorlek och förenkla din 3D modell. Möjligheten att minska detaljrikedomen så som du vill ha det gör att filen inte blir lika “tung” för datorn att hantera. Det gör att det går snabbare att arbeta i SketchUp modellen. Licenskostnaden avser 1 års abonnemang.