SKAPA APD- och TA-Plan 21

4500 kr exkl. moms

SKAPA APD och TA-Plan 21 består av våra två produkter SKAPA APD-Plan 21 och SKAPA TA-Plan 21.

APD-verktyget innehåller kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, containrar och miljöstationer och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2020:1) m.m. i skarp vektorupplösning.

TA-verktyget innehåller Transportstyrelsens samtliga vägmärken samt en mängd fordon, barriärer, buffertar, flaggvakter m.m. i skarp vektorupplösning.