SKAPA Säkerhet 21

3000 kr exkl. moms

Med SKAPA Säkerhet 21 kan du skapa ritningar och projektera säkerhetsanläggningar. Som entreprenör eller installatör kan du även mängda både kabellängder och utrustning. Du ritar, projekterar och mängdar direkt i en PDF-ritning eller bild. SKAPA Säkerhet 21 innehåller symboler samt rit- och mängdningsverktyg för Brandlarm- och Säkerhetsanläggningar. Dessutom är SKAPA Säkerhet 21 förberedd för att kunna anpassas och användas för export av mängdningsdata till kalkylprogrammet Bidcon.