SKAPA Elinstallation och Säkerhet 21

4500 kr exkl. moms

SKAPA Elinstallation och Säkerhet består av våra två produkter SKAPA Elinstallation 21 och SKAPA Säkerhet 21.

Applikationen har ett stort bibliotek med nästan 300 symboler som du kan dra och släppa på din ritning. Du kan också använda olika ritverktyg för att rita ledningar, ledningsmarkeringar och texter.

SKAPA Säkerhet 21 innehåller symboler samt rit- och mängdningsverktyg för Brandlarm- och Säkerhetsanläggningar. Dessutom är SKAPA Säkerhet 21 förberedd för att kunna anpassas och användas för export av mängdningsdata till kalkylprogrammet Bidcon.