Quantifier Pro

790 kr exkl. moms

Quantifier Pro hjälper dig att summera mängder för materialåtgång och summerar produktionskostnaderna. De olika funktionerna kan beräkna area, volym, längder, vikt och kostnader för de olika delarna i SketchUp-modellen. Du anger själv styckekostnaderna och kan sedan få ut rapporter över mängder och kostnader. Licenskostnaden avser en ägd licens.