Home » Blogg » Mycket nytt för APD- och TA-planer!
SKAPA APD-plan och TA-plan

Mycket nytt för APD- och TA-planer!

Nu har vi uppdaterat produkterna SKAPA APD-plan och SKAPA TA-plan. Massor med nya symboler och nya funktioner. Dessutom fungerar de även i nya Revu 21.

SKAPA APD-plan 21
SKAPA TA-plan 21

Nyheterna!​

SKAPA APD-plan

Symbolbibliotek som innehåller kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, containrar och miljöstationer och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2020:1) m.m.

 • Skyltarna är nu uppdaterade enligt AFS 2020:1.
 • Vi har även kompletterat med nya skyltar för bl.a. “Avfall”, “Utrymningsväg via säker hiss”, “Tillfällig utrymningsplats”, “Arbete med härdplaster” och “Heta ytor”.
 • Det har även tillkommit symboler för kranbil, pålkran, borrigg, kompressor, betongbil, betongpump, borrkaxlåda, gånggrind (slaggrind) m.m.
 • Nytt ritverktyg för att rita kranfundament.
 • Vi har kompletterat med fler skyltar för återvinning.
 • Verktygslådan för ”Upplagsytor” har bytt namn till ”Entreprenader” och uppdaterats med några fler ritverktyg och kategorier. I och med det blir det nu blir tydligare att rita in den aktuella entreprenaden.
 • Alla linjeverktyg (för stängsel m.m) har nu funktion för att se längden på linjen som gör det möjlighet att summera längderna i markeringslistan.
 • Vi har även kompletterat med fler ritverktyg för bl.a. markering av avlopp och gångstråk samt skraffering/markering av halkbekämpning.

SKAPA TA-plan

Symbolbibliotek och ritverktyg som innehåller Transportstyrelsens vägmärken samt en mängd fordon, barriärer, buffertar, fundament, stolprör, flaggvakter, norrpilar m.m.

 • Många nya fordon, som t.ex. vältar, asfaltsläggare, buss, personbilar med battenburgmönster, lotsbilar, höjdlift, billift, grävmaskiner och minigrävare (zero tail) med olika bomplaceringar m.m.
 • Vi har även lagt till fler barriärer som t.ex. Deltabloc 80 (2m, 4m och 6m både i plan och elevation).
 • Nya ritverktyg i SKAPA TA-Plan 21 för att skapa tilläggstavlor i valfri storlek och eget innehåll.
 • På skyltsidan har vi bl.a. lagt till signaler och reviderat alla skyltkategorier enligt Transportstyrelsens innehåll och utformning.
 • Alla linjeverktyg för väglinjer i SKAPA TA-Plan 21 har funktion för att se längden på linjen som gör det möjlighet att summera längderna i markeringslistan.
 • Kategorin för ”Väglinjer” har kompletterats med en egen verktygslåda för tillfälliga väglinjer. Samtliga väglinjer i denna verktygslåda är gula.

SKAPA APD-plan

SKAPA APD-plan

SKAPA TA-plan

SKAPA APD-plan