Våra kunder berättar

Bornholm&Bornholm

Vi på Bornholm&Bornholm

Vi driver sedan hösten 2018 Bornholm&Bornholm, där vi tillsammans med ett fantastiskt team erbjuder tjänster inom arkitektur, bygglov, inredning och trädgård. Vi visualiserar ditt byggprojekt och ser till att du kommer så smidigt som möjligt från idé till genomförande. Både genom att vi ritar och kommer med förslag på lösningar, men även att vi går in som ombud och tar hand om bygglovsprocessen samt ser till att förmedla kontakter med duktiga hantverkare, konstruktörer och KA som arbetar där just ditt projekt ska utföras. Vår inställning är alltid att kunna vara ett bra verktyg i just ditt projekt och erbjuda en helhetslösning. Så det känns riktigt bra att vi även kan assistera med färgsättning och materialval såväl inomhus som ute i trädgården.

Vi har valt att samarbeta med Cadelit och utbildar oss löpande och har ett fantastiskt bollplank i vår utveckling att hela tiden lära oss mer i Sketchup. Förutom att vi har en grym support i Cadelit så har dessutom utbildningarna varit värdefulla genom det nätverk som skapats under kurstillfällena, ett av våra större projekt och samarbeten initierades just på kurs hos Cadelit.

I vårt arbete är Sketchup vårt primära verktyg när vi visualiserar våra projekt och gör dessa ”tagbara” i 3D. Vi bygger upp modellerna så att vi förutom att visa och presentera för kund, i slutet av projekten kan skicka vidare dwg-filer till konstruktör samt ta fram material för bygglovsadministration.

Vi kopplar Sketchup-modellen till Layout där vi gör den största delen av vårt presentationsmaterial och skapar moodboards och konceptskisser samt ansökningar för bygg- och marklov.

Att lyfta in modellerna i sin kontext genom att jobba med foton från fastigheten och matcha in är effektfullt och sätter känslan.
Arbetet blir ju extra roligt att presentera genom tex. V-ray där vi kan lyfta modellerna till än mer verklighetstrogna bilder och miljöer. Så den resan har bara börjat hos oss.

Bornholm&Bornholm

Komponentkatalogen växer för varje projekt där vi samlar på oss våra växtkatatloger, favoritmöbler och detaljer som tex. fönster och dörrar. Allt för att kunna få ett så effektivt arbetssätt som möjligt.
Just den utvecklingen får alltid en extra skjuts efter varje seminarium som Cadelit har ordnat. Så väl värt att hänga på under en lunch och lyssna på nyheter. Varje gång har vi snappat upp något för oss nytt grepp/metod som underlättat arbetet. Bara att se någon annan klicka sig fram i programmet ger alltid nya vyer.
För visst blir åtminstone jag hemmablind ibland och kör på i gamla banor. Då är det ju helt underbart för effektiviteten när någon visar på att det finns en extension som löser just det eller ett kommando som man själv missat. För det finns alltid en lösning, en ny del som vi bara inte har upptäckt än… nya grepp att lära sig, nya extensions som gör arbetet effektivare.

MVF Byggkonsult

MVF Byggkonsult

Vi är ett byggkonsultföretag som åtar oss allt från stora komplexa projekt inom industri, flerbostadshus, kontor till enfamiljshus och små stugor. Vi har ett brett tjänsteutbud med fokus på följande områden inom både offentlig och privat sektor.

  • Arkitektritningar/Föfrågningsunderlag
  • Bygglov
  • Konstruktion
  • Upphandling
  • Samordning

Vi använder SketchUp Pro till i princip allt vi ritar. Till exempel gör vi arkitekt- och konstruktionsritningarna i både 3D och 2D med hjälp av SketchUp och LayOut.

De främsta fördelarna med programmen är att de är mycket flexibla och är väldigt enkla att använda. Det blir även visuellt väldigt trevligt.

Våra kunder uppskattar presentationerna i 3D för de ger en bra visuell beskrivning och det blir enkelt att förstå lösningarna.

Ramudden

Ramudden AB

Ramudden skapar helhetslösningar för arbetsplatssäkerhet till vägarbeten, byggnationer, anläggningar, järnvägar och andra infrastrukturprojekt. Men vi gör det alltid på vårt eget sätt. Med stor omtanke.

Vi bad Oscar Grönlund – Key Account Manager på Ramudden svara på några frågor om SketchUp. Oscar har många ansvarsområden inom Ramudden och har tillsammans med sitt team utvecklat deras arbetsmetoder för TA-planer och 3D-ritningar.

Vad använder ni SketchUp till?

Ramudden AB använder framförallt SketchUp i vårt arbete med Trafikanordningsplaner (TA-planer), men vi använder även programmet vid vissa offerter eller ändra konsultationsuppdrag då vi kan visa på lösningar i 3D som förklarar tydligt för kunden

Vilka är fördelarna att arbeta med SketchUp?

SketchUp har fördelarna att man på ett effektivt sätt kan presentera i 2D eller 3D samt även skapa animationer av lösningar.

Hur ser era kunder på det ni presenterar?

Vi märker ofta att visualiseringar på många sätt kan underlätta för kunder att förstå lösningar och animeringar samt 3D bilder kan användas för att förklara för utomstående part hur arbete kommer att bedrivas. Exempelvis för 3:e man när kundens arbete påverkar närområdet

Använder ni SketchUp-modellerna i andra program (t.ex. export till CAD, kalkylprogram, bildprogram)

Vi använder framförallt Sketchup och tillhörande program LayOut, men det förekommer att vi tar det vidare till renderingsprogram och även exporterar bilder som används i presentationsmaterial

Använder ni extensions och komponenter?

Vi använder en stor del extensions för att förenkla vårt arbete och har även utvecklat extensions som är skapade specifikt för Ramudden

Hur har ni lärt er SketchUp?

Vi har internutbildningar inom Ramudden för våra TA-konsulter och de andra medarbetarna som behöver använda programmet i sin vardag. Ursprungligen lärde vi oss programmet genom utbildning hos Cadelit och genom att arbeta själva med programmet.
Vi har lagt mycket tid på utveckling av programmet, då framförallt genom att skapa komponenter, både vanliga men även dynamiska samt att vi har arbetat med framtagning av extensions mm. Detta har gett oss en bra möjlighet att lära oss mer om programmet.